Fafo-notater

Rapportsøk

Ønsket i Østfold
Arbeidsmarked og kompetansebehov

Mathilde Bjørnset

Fafo-notat 2019:08

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Mathilde Bjørnset

Hensikten med dette notatet å beskrive framtidsutsiktene med hensyn til kompetansebehovet og arbeidsmarkedet i Østfold. Samtidig som Østfold er et fylke i vekst, både når det gjelder verdiskaping og tilflytting, vil fortsatt vekst være avhengig av ny og oppdatert kompetanse. Østfoldvirksomhetene er optimistiske, men mange melder også om betydelige rekrutteringsproblemer. Hva er ønsket kompetanse i Østfold framover? Notatet er skrevet på oppdrag fra Kompetanseforum Østfold.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10293