Fafo-notater

Rapportsøk

Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis?
Status tre år etter avsluttet grunnskole

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2000:14

Last ned nettutgave

Forskningstema: Gjennomføring og frafall, Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Dette prosjektet viderefører Fafos prosjekt om den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten tilknyttet evalueringen av Reform 94. I sluttrapporten for prosjektet fulgte vi ungdommene ut andre skoleår. I dette notatet følger vi dem over i og gjennom det tredje skoleåret, og for noen, inn i det første året av læretida, og vi spør: Oppfølgingstjenstens målgruppe – Quo vadis?

Utgitt: 2000 Id-nr.: 647