Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjoner og tariffavtaler i IKT-sektoren

Bård Jordfald

Fafo-notat 2001:11

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

IKT-sektoren har i den senere tid vært gjenstand for stor oppmerksomhet og pressedekning. Spesielt de siste fem årene har sektoren hatt vekst både i omsetning og i sysselsetting.  Hensikten med dette notatet har vært å tegne et oversiktsbilde over organisasjoner, tariffavtaler og overenskomster i sektoren.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 667