Fafo-notater

Rapportsøk

Privat tjenesteyting

Bård Jordfald

Fafo-notat 2012:04

Nettutgave

Dette notatet er utarbeidet for LO, som et forprosjekt innenfor privat tjenesteyting. Notatet ser nærmere på utviklingstrekk, utfordringer og kunnskapsbehov for sektoren og tar utgangspunkt i seks spesifikke problemstillinger som blir besvart kronologisk. Notatet avsluttes med noen kommentarer fra Fafo.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10150