Fafo-notater

Rapportsøk

Rekruttering, verdigrunnlag og organisasjonsstruktur

Arvid Fennefoss

Fafo-notat 811

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Utgitt: 1990 Id-nr.: 811