Fafo-notater

Rapportsøk

Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv

Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule

Fafo-notat 2001:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

I notatet presenteres anslag over hvor store ressurser som brukes på formell opplæring i norsk arbeidsliv. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet i tilknytning til det pågående utredningsarbeidet om støtte til livsopphold ved etter- og videreutdanning. Utredningsarbeidet skjer igjen som et ledd i gjennomføringen av Kompetansereformen (også omtalt som etter- og videreutdanningsreformen).

Utgitt: 2001 Id-nr.: 662