Skip to main content
  • Eifred Markussen

Segregerings-saksa

Om kompetanseoppnåelse blant elever og lærlinger med og uten særskilt tilrettelagt videregående opplæring

  • Fafo-notat 1998:14
  • Fafo-notat 1998:14

Prosjektet er et av 23 prosjekter innenfor Norges forskningsråds Program for spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling. Kufs egen evaluering av reformen avsluttes høsten 1998. Ungdommene som er med i prosjektet Kompetanse eller oppbevaring?, avsluttet grunnskolen våren 1994, og er dermed en del av det første kullet med Reform 94-rettselever. Ettersom noen av resultatene fra prosjektet kan være av interesse for evalueringen av reformen, har Fafo påtatt seg å skrive et kort notat på bakgrunn av data fra prosjektet. I notatet forsøker vi å besvare noen spørsmål som er av interesse for departementet å få belyst i forbindelse med evalueringen av reformen og det forestående arbeidet med en stortingsmelding om Reform 94.

  • Publisert: 13. januar 1998
  • Ordrenr. 609