Skip to main content
Anne Mette Ødegård, red.

Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land

Fafo Østforum

  • Fafo-notat 2005:28
  • Fafo-notat 2005:28

I en undersøkelse fra mars 2005 er det bare 19 prosent av bedriftslederne som svarer at de har god kjennskap til skatte- og avgiftsreglene for utenlandske bedriftsledere. Regelverket er komplisert og varierer for ulike typer arbeidskraft og ansettelsesformer. I dette notatet fra Fafo Østforum gir vi en kort oversikt over hovedpunktene i regelverket.

  • Publisert: 24. januar 2005
  • Ordrenr. 787
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere