Fafo-notater

Rapportsøk

Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011
Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Anne Hege Strand

Fafo-notat 2012:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Hege Strand

Notatet er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hensikten er å sammenfatte og presentere rapporteringene fra kommuner som fikk tilskuddsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennom tilskuddsordningen Styrket innsats mot barnefattigdom til bruk i 2011. Dette er en videreføring av tilskuddsordningen som tidligere hadde navnet Kompetanse- og utviklingstiltak i barnevernet og sosialtjenesten for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge. Notatet føyer seg inn i rekken av rapporteringer gjennomført av Fafo på bruken av tilskuddsmidler til den kommunale innsatsen for å bekjempe fattigdom blant barn og unge.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10152

Rapport for 2010

Rapport for 2009

Rapport for 2008

Rapport for 2007

Rapport for 2006