Skip to main content
  • Fafo-notat 2011:24
  • Geir Veland

Tjenestepensjoner i endring

Det private tjenestepensjonsmarkedet anno 2010

  • Fafo-notat 2011:24
 
Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge i perioden 2002–2010. Notatet presenterer de viktigste trekk og endringstendenser, både hva gjelder forholdet mellom ytelses- og innskuddspensjoner, omdanninger fra ytelse til innskudd, innskuddssatser og ytelsesnivåer, kapital i ordningene, leverandørenes markedsandeler, individuelt investeringsvalg, supplerende forsikringsdekninger, uttak av pensjon fra 62 år, samt omfanget av fripoliser og pensjonskapitalbevis. Notatet viser at det private tjenestepensjonssystemet fortsatt er i endring.
  • Publisert: 18. januar 2011
  • Ordrenr. 10145
  • ISBN
    ISSN 0804-5135
Last ned publikasjonen

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet