Fafo-notater

Rapportsøk

Underveis – men mot hva?
En første oversikt over oppfølgingstjenestens målgruppe, tilgjengelig tilbud og organisering av oppfølgingsarbeidet i syv fylker våren 1995

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 1995:07

Last ned nettutgave

Forskningstema: Gjennomføring og frafall

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 1995 Id-nr.: 851