Publikasjoner

Rapportsøk

Forsøk med integrering av yrkeshemmede: En evaluering

Espen Dahl

Fafo-notat 1995:06

Last ned nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Utgitt: 1995 Id-nr.: 850