Skip to main content
  • Kari Folkenborg og Bård Jordfald

Frisørundersøkelsen 2003

Bedriftsstruktur og arbeidsforhold

  • Fafo-rapport 421
  • Fafo-rapport 421

Denne rapporten sammenfatter resultatene fra to spørreundersøkelser rettet mot bedriftseiere og ansatte i frisørbransjen.

Bedriftsundersøkelsen omhandler sentrale kjennetegn ved bransjen og betraktinger som eiere og ansatte har om sin arbeidssituasjon. Spørreundersøkelsen rettet mot bedriftseiere tar for seg kjennetegn ved bedriftene og eiere, planer for ansettelser og kompetanseutvikling. Vi ser også på hva det er som gjør at ikke-medlemmene ikke har blitt en del av NFF-fellesskapet, og på hva medlemmene synes NFF bør arbeide videre med.

Ansatteundersøkelsen tar for seg kjennetegn vi finner ved utvalget som utdanning, kjønn, alder, ansettelsesforhold og grad av organisering. Vi tar for oss spørsmål knyttet til valg av yrke, frisørenes syn på lønnsforhold i bransjen og faglige utfordringer. En sentral del av ansatteundersøkelsen dreier seg om arbeidsmiljørelaterte temaer. Avslutningsvis har vi stilt spørsmål vedrørende frisørenes framtidsplaner.

  • Publisert: 19. februar 2003
  • Ordrenr. 421
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Norske frisør- og velværebedrifter