Publikasjoner

Rapportsøk

Konsekvenser av covid-19 og smitteverntiltakene

Hjemmekontor og digitale løsninger

Med Netflix på timeplanen

Unge utenfor – enda lengre fra ordinært arbeid?

Norske arbeidstakere og korona

Nordmenn sier ja til global korona-dugnad

Engstelse og lykke i koronaens tid

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Utgitt: 2020