Skip to main content
Espen Løken

Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer

Om forholdet mellom administrativ og valgt ledelse

  • Fafo-rapport 2009:32
  • Fafo-rapport 2009:32
Fagorganisasjoner, som andre frivillige medlemsorganisasjoner, skiller seg fra både bedrifter og forvaltning. De er utenfor markedet for salg og kjøp av tjenester og har ingen målsetning om å tjene penger. Samtidig er de utenfor offentlig styring. Alle større fagforbund er i dag hybride organisasjoner med doble strukturer – både en demokratisk medlemsstruktur og en administrativ struktur av ansatte. De aller fleste forbundene har et antall tillitsvalgte som leder forbundet på full tid. Skjæringspunktet mellom politisk og administrativ ledelse kan være utfordrende hvis ikke roller og forventninger er avklart og forstått likt av ansatte og tillitsvalgte.
Det er stor variasjon i organisasjonsmodeller og beslutningsstrukturer mellom ulike forbund. Rapporten skisserer tre styringsmodeller som brukes i norske fagorganisasjoner, og noen viktige avveininger som må gjøres ved valg av modell.
  • Publisert: 25. februar 2009
  • Ordrenr. 20122
Last ned publikasjonen