Publikasjoner

Rapportsøk

Lønnsfordeling i grønn sektor

Bård Jordfald

Faktaflak mars 2021

Last ned faktaflaket

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Utgitt: 2021