Skip to main content
  • Heidi Gautun

Når pasienten kommer først

Eksempler på godt samarbeid mellom sykehus og pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser
En studie av samarbeid mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten, gjennomført av Samfunns- og Næringslivsforskning og Fafo i 2001, viser at flere kommuner har problemer med å ta imot utskrivningsklare pasienter. Flere sykehus og kommuner har i de senere år satt i gang tiltak for å bedre samarbeidet. Sosial- og helsesdirektoratet ba Fafo om å beskrive noen av disse tiltakene i denne brosjyren, i håp om at andre sykehus og kommuner kan bli inspirert og lære av de positive erfaringene som er gjort. Fem eksempler på godt samarbeid er løftet fram. Til slutt gis noen råd.
  • Publisert: 6. januar 2003
  • Ordrenr. 936
Last ned publikasjonen