Publikasjoner

Rapportsøk

Organisering av mellomledere
FLT-prosjektet: Kompetanse og kontroll

Dag Olberg

Fafo-notat 1995:09

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Utgitt: 1995 Id-nr.: 853