Publikasjoner

Rapportsøk

På rett vei? Evaluering av oppfølgningstjenesten i sju fylker høsten 1994

Hanne Bogen

Fafo-notat 1994:13

Utgitt: 1994 Id-nr.: 844