Skip to main content

Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene

Presentasjoner |  2016
5. februar 2016

T. Midtsundstad & Roy A. Nielsen (2016), Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene. Foredrag for Teknisk beregningsutvalg 5. februar 2016.

Fafo-forskere