Skip to main content
  • Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen

Privatisering av helsetjenester

  • Fafo-rapport 196
  • Fafo-rapport 196

I løpet av de siste åra har det funnet sted en vekst i private, markedsbaserte helsetilbud i Norge, både i form av private sykehus og i form av andre helsetilbud. Denne rapporten avdekker omfanget av slike private helsetilbud og drøfter den rollen de kan spille i helsebildet – særlig de private sykehusene. Rapporten viser at mange utviklingstrekk til sammen kan bidra til framveksten av private, markedsbaserte helsetilbud, og at det helsepolitiske resultatet av denne utviklingen ikke er entydig.

  • Publisert: 28. januar 1996
  • Ordrenr. 196
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere