Skip to main content
  • Anne Hatløy og Ketil Bråthen

Saltpartnerskapet 2019–2021

Framdrift og måloppnåelse

  • Fafo-rapport 2022:31
  • Fafo-rapport 2022:31

Saltpartnerskapet eksisterte fra 2015 til 2021 og var en avtale mellom Helsedirektoratet, matprodusenter, serveringsbransjen, bransje- og næringsorganisasjoner, FoU-miljøer og interesseorganisasjoner.

Saltpartnerskapet har hatt som mål å stimulere til at mat- og serveringsbransjen reduserer innholdet av salt i matvarer og servert mat, og at bevisstheten om salt og helse øker i befolkningen. Fra 2016 var Saltpartnerskapet innlemmet i intensjonsavtalen for sunnere kosthold. Denne rapporten beskriver utviklingen i saltinnholdet i ulike matvarekategorier, og beskriver også hvordan samarbeidsmodellen har fungert. Matbransjen har samarbeidet systematisk om å få til en gradvis saltreduksjon i små steg. Dette viktige arbeidet er en prosess som tar tid og krever tålmodighet. Det er små, gradvise endringer som må til for å lykkes, og dette har bransjen stått sammen om.

Fra 2022 fortsetter arbeidet med saltreduksjon som en del av intensjonsavtalen for sunnere kosthold.

  • Publisert: 23. desember 2022
  • Ordrenr. 20815

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet