Skip to main content
Hanne Bogen

Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten

  • Fafo-notat 2006:06
  • Fafo-notat 2006:06
I dette notatet kartlegges samhandlingsrutinene mellom Barne- og familieetaten og bydelsbarnevernet omkring bruken av eksisterende og planleggingen av fremtidige barneverninstitusjoner.
  • Publisert: 3. januar 2006
  • Ordrenr. 795
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere