Skip to main content
  • Torunn Olsen

Sammendrag av Destinasjon Brussel

Beslutningsprosessen og sentrale aktørers medvirkning i EFs arbeidslivspolitikk

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser

Norske aktører må forholde seg til gjeldende og framtidig EU lovgivning innen det arbeidsrettslige området. Spørsmålet om hvordan man skal regulere disse spørsmålene på europeisk nivå framover og hvilken rolle arbeidsmarkedets parter skal spille, bør derfor interessere norske aktører.

Innsikt i og kunnskap om hvordan beslutningsprosessene faktisk forløper er viktig for å kunne delta aktivt i debatten. Målet med denne rapporten er å bidra til å øke denne kunnskapen og å reise kritiske spørsmål. Rapporten presenterer tre lovgivningsprosesser slik de fortonet seg på begynnelsen av 1990-tallet. Sammen med erfaringene man nå gjør seg med direkte forhandlinger mellom arbeidsmarkedets parter på europeisk nivå, kan denne rapporten utgjøre et grunnlag for en bredere debatt om hva som er en «god» framgangsmåte for å regulere arbeidsrettslige spørsmål på europeisk nivå.

Dette er sammendrag av hovedrapporten.

  • Publisert: 1. januar 1997
  • Ordrenr. 918