Skip to main content
Jens B. Grøgaard

Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser

Del I: I frihetens rike. Del II: Kan en filolog bli en god realist? Dr.gradsavhandling ved Fafo

  • Fafo-rapport 222
  • Fafo-rapport 222

Avhandlingen diskuterer et utvalg sosiologiske teorier om prestasjonsforskjeller i skolen, utdanningsvalg og sammenhengen mellom dem. Fem konklusjoner kan fremheves:

  • Sosiale forskjeller i utdanningsvalg etter grunnskolen kan ikke uten videre forklares ved å kombinere teorier om sosiale ressurser og posisjoner. Sosiale verdier og identitet har også betydning.    Påstanden «schools and teachers make no difference» er ikke holdbar i sin tilspissede form.
  • Det er ingen grunn til at filologen ikke kan bli en god realist (og omvendt). En del av dette løftet bestemmes av lærerne, noe mer av medelevene, men tilsynelatende mest av den enkelte eleven selv.
  • Samfunnsvitere trenger ikke å akseptere sosiobiologiske modeller som estimerer arvelighetseffekter på prestasjonsnivå av størrelsesorden 60-80 prosent.
  • Nederlag i skolen har tilsynelatende større negativ effekt på unge menns psykiske helse enn nederlag på arbeidsmarkedet.
  • Publisert: 12. februar 1997
  • Ordrenr. 222
Last ned publikasjonen