Publikasjoner

Rapportsøk

Sykefravær: Hva koster det og hvor mange er de?

Axel West Pedersen

Fafo-notat 1996:10

Last ned nettutgave

Dette notatet er den andre delrapporten fra et større prosjekt om sykepenger og sykefravær som Fafo utfører på oppdrag fra LO. Notatet tar opp økonomiske og fordelingsmessige sider ved sykefraværsutviklingen.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 868