Skip to main content
  • Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen

Tillitsvalgt i omstillingenes tid

  • Fafo-rapport 400
  • Fafo-rapport 400

Tema for denne rapporten er tillitsvalgtes utfordringer i kjølvannet av omstillingene i statlig sektor. I tillegg til å undersøke hva som er givende og belastende ved tradisjonelle oppgaver knyttet til vervet, ser vi også på nye oppgaver som er kommet til. Hvordan påvirker disse, i samspill med de mer tradisjonelle oppgavene, den tillitsvalgtes hverdag?

Medlemsarbeidet er en tradisjonell, men sentral del av de tillitsvalgtes arbeid.
• Hvor interesserte er medlemmene i tillitsvalgtarbeidet? I hvor stor grad har de tillitsvalgte tid til å ta seg av enkeltmedlemmer? Hvilke oppgaver i medlemsarbeidet oppleves som givende og hvilke er belastende? Rekruttering av tillitsvalgte er en sentral forutsetning for fagbevegelsen.
• Er medlemmene villige til å ta tillitsverv? Hvor mange av de tillitsvalgte ønsker gjenvalg? Hvorfor ønsker eller ønsker de ikke gjenvalg? Med desentralisering av oppgaver øker betydningen av det lokale samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte.
• Hvilke erfaringer har de tillitsvalgte med samarbeid med ledelsen? Er de reelle drøftingspartnere, eller en klamp om foten på ledelsen? Omstilling er en realitet i mange av virksomhetene under LO Stat.
• Hvordan har omstillingene påvirket de tillitsvalgtes oppgaver? I hvor stor grad sliter omstillinger på de tillitsvalgte?

  • Publisert: 1. mars 2002
  • Ordrenr. 400