Skip to main content
  • Eivind Falkum

Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv

Premisser for iverksetting av intensjonsavtalen i 2003. Arbeidsnotat 2 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

  • Fafo-notat 2003:19
  • Fafo-notat 2003:19