Publikasjoner

Rapportsøk

Utenlandske oppkjøp og etableringer i norsk industri
Motiver, omfang og utvikling

Torunn Kvinge

Fafo-rapport 162

Last ned nettutgave

Nettutgave

Rapporten inneholder en omfattende kartlegging av norsk konsesjonspraksis i de siste tolv årene, med særlig vekt på utenlandske oppkjøp og etableringer innen industrinæringen. Med bakgrunn i materiale fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank oppsummeres investeringsomfang, sysselsetting og lønnsomhet i utenlandske bedrifter, sammenliknet med norskeide bedrifter.

Motiver bak multinasjonale selskapers direkteinvesteringer i Norge drøftes med basis i internasjonal teori og det empiriske materialet.

Utgitt: 1994 Id-nr.: 162