Skip to main content
  • Torunn Kvinge

Utenlandske oppkjøp og etableringer i norsk industri

Motiver, omfang og utvikling

  • Fafo-rapport 162
  • Fafo-rapport 162

Rapporten inneholder en omfattende kartlegging av norsk konsesjonspraksis i de siste tolv årene, med særlig vekt på utenlandske oppkjøp og etableringer innen industrinæringen. Med bakgrunn i materiale fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank oppsummeres investeringsomfang, sysselsetting og lønnsomhet i utenlandske bedrifter, sammenliknet med norskeide bedrifter.

Motiver bak multinasjonale selskapers direkteinvesteringer i Norge drøftes med basis i internasjonal teori og det empiriske materialet.

  • Publisert: 17. januar 1994
  • Ordrenr. 162