Stein Roar Fredriksen
Stein Roar Fredriksen
Informasjonssjef

    Utdanning:

    Master i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2006

    Cand.Mag, statsvitenskap, NTNU 2004


Arbeidserfaring:

Jan. 2017 - jan. 2019: Fung. kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Oslo (UiO)

Jan. 2010 - jan. 2017: Kommunikasjonsrådgiver ved UiO

Feb. 2009 - jan. 2010: Kommunikasjonsrådgiver i Atlas-alliansen

Jul. 2006 - feb. 2009: Kommunikasjonsrådgiver i Plan International Norge

 


LinkedIn:    https://www.linkedin.com/in/steinrf/
Twitter:       https://twitter.com/steinrf

+47 99591959