Ansatte
Selma Sofia Forfod Yssen
Forskningsassistent

    Utdanning: Mastergrad i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder: Helse- og velferdstjenester, demokratisering-autokratisering, sivilsamfunn og politisk mobilisering

Forskningstema:

Tjenester og tjenesteutvikling | Forum for innovasjon i velferd | Midtøsten og Nord-Afrika


Selma fullførte mastergraden i samfunnsgeografi høsten 2022, og jobber nå som forskningsassistent ved forskergruppen for Velferd og levekår. Masteroppgaven omhandlet sivilsamfunnets respons på den nylige autokratiske utviklingen i Tunisia.
41002971
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes and Selma S. F. Yssen
Fafopaper 2023:03
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen
EØS-midlene 2004–2021
Hva har Norge oppnådd?
Fafo-rapport 2023:10
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen
Fafo-notat 2023:02