Skip to main content

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

tirsdag 6. oktober 2020

kl. 14:00–

15:15

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dette webinaret fikk vi en innledning på engelsk av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

Spørsmålet om felles minstelønnsregulering har vakt kraftig oppmerksomhet og debatt, ikke minst i de nordiske landene. Disse landene mener at en lovfestet minstelønn bryter med prinsippet om at lønnsdannelsen skal avgjøre gjennom kollektive forhandlinger. Lønn skal ikke være et tema for politikere, verken nasjonalt eller på EU-nivå.

Ifølge EU-kommisjonen skal ingen land tvinges til å innføre en bindende minstelønn. Det foreslås heller ikke en felles sats. Er dette en bestemmelse som de norske partene kan leve med, eller innebærer det en utidig innblanding i nasjonale arbeidslivsreguleringer? Kan bestemmelsen bidra til å svekke den norske arbeidslivsmodellen?

Målet med direktivet er å bedre lønns- og arbeidsvilkårene i de europeiske landene, og innenfor den europeiske fagbevegelsen (ETUC) er det mange som ikke synes forslaget går langt nok. Forslaget splitter med andre ord fagbevegelsen. Et annet ubesvart spørsmål er om direktivet er EØS-relevant, altså om bestemmelsen vil komme til å omfatte Norge, Island og Liechtenstein.

Program

Fafos arrangementer gjennomføres for tiden digitalt og uten publikum.
Se opptak fra webinaret på Fafo-tv.

Velkommen ved møteleer Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg ved Joost Korte, Director-General, Europakommisjonen (eng.)

Spørsmål fra seerne

Innlegg ved

Vegard Einan, statssekretær (H) i Arbeids- og sosialdepartementet

Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO

Stian Sigurdsen, direktør for politikk, tariff og analyse i Virke

Spørsmål fra seerne

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette var arrangement nr. 83. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev – meld deg på her.

Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

6. oktober

kl. 14:00–

15:15

Stian Sigurdsen

Virke

Peggy Hessen Følsvik

LO

Vegard Einan

Arbeids- og sosialdepartementet

Joost Korte

The European Commision

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

6. oktober

kl. 14:00–

15:15

Stian Sigurdsen

Virke

Peggy Hessen Følsvik

LO

Vegard Einan

Arbeids- og sosialdepartementet

Joost Korte

The European Commision

Anne Mette Ødegård

Fafo

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

6. oktober

kl. 14:00–

15:15

Stian Sigurdsen

Peggy Hessen Følsvik

Vegard Einan

Joost Korte

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

6. oktober

kl. 14:00–

15:15

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dette webinaret fikk vi en innledning på engelsk av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

Stian Sigurdsen

Peggy Hessen Følsvik

Vegard Einan

Joost Korte

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

6. oktober

kl. 14:00–

15:15

Stian Sigurdsen

Peggy Hessen Følsvik

Vegard Einan

Joost Korte

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

6. oktober

kl. 14:00–

15:15

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dette webinaret fikk vi en innledning på engelsk av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

Stian Sigurdsen

Peggy Hessen Følsvik

Vegard Einan

Joost Korte

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

6. oktober

kl. 14:00–

15:15

Stian Sigurdsen

Peggy Hessen Følsvik

Vegard Einan

Joost Korte

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

6. oktober

kl. 14:00–

15:15

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dette webinaret fikk vi en innledning på engelsk av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

Stian Sigurdsen

Peggy Hessen Følsvik

Vegard Einan

Joost Korte

Anne Mette Ødegård

Fafo Østforum webinar

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

I auditoriet i Annekset

6. oktober

kl. 14:00–

15:15

6. oktober

kl. 14:00–

15:15

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Fafo Østforum webinar
I auditoriet i annekset

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Fafo Østforum webinar

Stian Sigurdsen

Peggy Hessen Følsvik

Vegard Einan

Joost Korte

Anne Mette Ødegård