Fafo-tv

Fafo-tv

Direktesending 12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret presenterer vi funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og vi har invitert partene i arbeidslivet til en diskusjon om fagenes framtid. Kan arbeidsmigrantene dekke behovet for faglært arbeidskraft? Eller fører et åpent europeisk arbeidsmarked til at fagene forvitrer?

 • Sendingen starter kl. 13.00.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

Direktesending 8. desember, Fafofrokost: Retten til å koble av

Skal det åpnes for mer eller mindre bruk av hjemmekontor, eller vil dette gjøre at grensen mellom jobb og fritid utviskes, og at samarbeidet og arbeidsmiljøet blir dårligere? På dette frokostseminaret presenteres forskning fra Norge og EU om erfaringene med hjemmekontor, og lederne for Spekter og Akademikerne møtes for å diskutere erfaringene med hjemmekontor og om det er behov for nye reguleringer.

 • Sendingen starter kl. 08.30.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

Direktesending 1. desember: Markering av verdens aidsdag

Har hivepidemien forandret oss? Dette er hovedspørsmålet når HivNorge og Fafo inviterer til fagseminar på verdens aidsdag. Hvordan har hivepidemien bidratt til holdningsendringer på en rekke samfunnsområder? Stikkord fra seminarprogrammet er skeivt kulturår, rusbehandling, brukerrollen i helse- og velferdstjeneste, kirkens transformasjon og nye epidemier.

 • Sendingen starter kl. 13.00.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

Opptak fra 28. november, Fafo Østforum seminar: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Regjeringen har foreslått to handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Hva vil stortingspolitikerne prioritere? Og hva mener arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om tiltakene som er foreslått?

Opptak fra 9. november, Fafofrokost: Hvem skal levere velferdstjenestene?

Konkurranseutsetting av velferdstjenester er et brennbart politisk område og det har vært tema i fire offentlige utvalg der det siste i rekken, Avkommersialiseringsutvalget, ble nedsatt i høst. Spørsmålet er hvordan EØS-avtalen påvirker våre valgmuligheter. Hva skjedde for eksempel da Oslo kommune prioriterte ideelle drivere av sykehjem? Og hva vil Sverige med sin nye utredning om profitt i skolen? Dette er temaer som tas opp på denne Fafo-frokosten. I tillegg presenteres resultater fra en ny spørreundersøkelse om holdninger til konkurranseutsetting.

Opptak fra 8. november: Lansering av Fafo-rapport om ukrainske flykninger i regi av UDI

 

UDI offentliggjorde nye scenarioer for ukrainske asylsøkere til Norge. Samtidig lanserte forskerne Guri Tyldum og Ida Kjeøy fra Fafo sin rapport Assessing future migration among Ukrainian refugees in Poland and Norway, om ukrainske flyktninger og hva som former deres valg om å reise videre eller bli i Polen eller Norge.

Les mer på UDIs arrangementsside

Opptak fra 21. oktober Fafo-seminar: ME-rammede barn og barnefamilier i møte med helse- og velferdsapparatet

Forskere i prosjektteamet presentete funn som gjelder barn og barnefamilier. ME-foreldrene kommenterte og ga sine erfaringer og syn på utfordringene som barnefamilier med ME møter. Deretter ble det en panelsamtale hvor opplevelsene av møtet med helse- og velferdsapparatet – ikke minst barnevernet – var tema.

Opptak fra 19. oktober, Fafofrokost: Elektrifisere eller fase ut norsk olje?

Representanter fra myndigheter, næringsliv, miljøorganisasjoner og fagforeninger har diskutert norsk olje og gass’ vei fram mot 2050. En ny rapport samler disse veikartene, og viser hvilke flaskehalser og muligheter aktørene ser for seg. Netto nullutslipp eller utfasing? Og kan en omstilling bli både sosialt rettferdig og økologisk troverdig?