Fafo-tv

Fafo-tv

Direktesending 23. mars, Fafo-seminar: Tariffavtaledekningen synker – hvordan kan partene og staten snu trenden?

Den norske tariffavtaledekningen er lavest i Norden. Hva er årsakene, og hva er konsekvensene? Hvordan kan partene og staten snu nedgangen mens arbeidslivet blir mer flyktig og fragmentert? Kan Norge hente lærdommer fra nabolandene? Vi har invitert arbeidslivets parter og departementet til debatt. Fafo-forskere gir oppspill til samtalen.

  • Sendingen starter kl. 14.00.
  • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
  • Du kan også se opptak i ettertid.
  • Sendingen er tilgjengelig for alle, men bare de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

 

Opptak fra 14. mars, Fafofrokost: Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv

Norsk arbeidsliv tar i bruk stadig nye digitale løsninger og teknologier. Digitaliseringen har en rekke fordeler både for virksomhetene og de ansatte.  Samtidig kan det føre til mer inngripende overvåkning og kontroll. På dette seminaret lanserte vi en rapport med nye tall om digitalisering, ansattes personvern og tillitsvalgtes medvirkning når ny digital teknologi innføres.

Opptak fra 8. mars seminar: Kvinner i dagbevegelsen – er målene nådd?

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminar og mingling. Årets tema var kvinner i fagbevegelsen. Vi la fram de nyeste tallene for kvinners representasjon i forbundene og i LO. Vi presenterte også en ny undersøkelse om kvinners tillitsvalgtkarrierer. Kvinner har inntatt de fleste posisjoner i fagbevegelsen og styrket sin representasjon. Kvinner er like motiverte som menn for verv på høyere nivå. Hva nå? Er målene om lik representasjon for kvinner og menn nådd? Eller er det fortsatt en jobb å gjøre? Vi hadde invitert kvinnelige tillitsvalgte til panelsamtale.

Opptak fra 2. mars, Fafofrokost: Intervjuet som avgjør asylsøkerens fremtid

Asylintervjuet har avgjørende betydning for asylsøkerens mulighet for beskyttelse. Fafo har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), evaluert kvaliteten på asylintervjuene. Forskerne finner stor variasjon i hvordan disse intervjuene gjennomføres. På seminaret presenterte vi den nye rapporten, og vi inviterte til diskusjon: Hva må gjøres under asylintervjuet for at alle asylsøkere skal ha like muligheter til å få sin sak vurdert?

Opptak fra 1. mars Fafofrokost: Ett år med flyktninger fra Ukraina

Aldri før har det blitt bosatt så mange flyktninger i Norge som i 2022. I år kan det komme like mange. For ett år siden stilte vi spørsmålet: er vi klare til å hjelpe? Nå spør vi: Hvordan har det gått så langt? Holder vi stand? Og hvilke utfordringer står flyktningarbeidet overfor i året som kommer?

Opptak fra 16. februar, Fafofrokost med rapportlansering: EØS-midlene – hva har Norge oppnådd?

Siden inngåelsen av EØS-avtalen med EU i 1994 har Norge brukt over 60 milliarder kroner til sosial og økonomisk utjevning i Europa og til å styrke forholdet til mottakerlandene. Hva er resultatene? Hva har Norge fått ut av samarbeidet med mottakerlandene? Fafo har oppsummert kunnskap om den norske støtten i perioden 2004–2021. På dette seminaret, som vi arrangerte i samarbeid med Utenriksdepartementet, lanserte vi den nye rapporten.

Opptak fra 15. februar, Fafofrokost med rapportlansering: Veldedighet i velferdsstaten

Hvem oppsøker Frelsesarmeen for å hente matposer? På oppdrag fra Frelsesarmeen har forskere ved Fafo fulgt Frelsesarmeens tilbud om matutlevering i Oslo, Drammen og Sarpsborg. De som deler ut mat er intervjuet, det samme er personer som har mottatt matposer. På denne Fafofrokosten lanseres Fafo-rapporten fra prosjektet.

Opptak fra 7. februar, Fafo Østforum seminar: Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, diskuterte vi arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.