Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Har barn det bra i store barnehager?

tirsdag 26. januar 2016

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonen kan lastes ned fra seminarets nettside.

Stadig flere barn går i dag i barnehager med mer enn 100 plasser. Dette har skapt debatt: Klarer store enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål? Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv ikke avgjør kvaliteten.

___________________

Norske barnehager er tradisjonelt nokså små enheter. Men stadig flere barn går i barnehager med mer enn hundre andre barn. En viktig årsak til dette er barnehageforliket på Stortinget i 2003, og innføringen av rett til barnehageplass i 2009. Enkelte hevder at store barnehager er bedre i stand til å ivareta kvalitet enn de små, andre argumenterer for det motsatte.

Fafo har undersøkt sammenhengen mellom barnehagers størrelse og kvalitet. En konklusjon er at en barnehages størrelse i seg selv ikke avgjør kvaliteten. Samtidig er store barnehager mer avhengig av en fast indre organisering og ledelse enn det mindre barnehager er.

Til dette frokostseminaret inviterte vi politikere, foreldrerepresentanter og en ansatt i en stor barnehage for å diskutere våre funn og å ta debatten videre. Hva er viktigst for å ivareta kvalitet i en stor barnehage? Og hvorfor er det en tendens til å sette likhetstegn mellom små enheter og trygghet?

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Innledninger: Hovedfunn i rapporten presenteres av Fafo-forskerne Beret Bråten, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten. Lysark (pdf)

I panelet:
Birgitte Jordahl, Kunnskapsdepartementet
Tone Tellevik Dahl, Oslo kommune
Eirik Solbø Lie, Kværnerdalen barnehage
Lou Cathrin Norreen, FUB
Åse-Berit Hoffart, FUB

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

Ny Fafo-publikasjon

20553Fafo-rapporten "Har barn det bra i store barnehager?" er skrevet av Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten. Rapporten er et resultat av et prosjekt initiert av storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger. Prosjektet er finansiert av KS v/Program for storbyrettet forskning.

Les mer om og last ned rapporten

 

 Andre relevante publikasjoner:

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder (2015) Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge. Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fafo-rapport 2015:51. Nettutgave (pdf 481 kB)

Haakestad, Hedda, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund (2015), Tidsbruk i barnehagene. Rapportering, organisering og ledelse. Fafo-rapport 2015:43. Nettutgave (pdf 1,6 MB)

Bråten, Beret og Hedda Haakestad (2014), Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid. Evaluering av et forsøk i seksbarnehager. Fafo-rapport 2014:24. Nettutgave (pdf 1,4 MB)

Bråten, Mona og Anna Hagen Tønder (2014), Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet. En kunnskapsstatus. Fafo-notat 2014:10. Nettutgave (pdf 526 kB)

Aspøy, Tove Mogstad og Beret Bråten (2014), Språklige rollemodeller. Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes. Fafo-rapport 2014:07. Nettutgave (pdf 511 kB)

Fafo-frokost med rapportlansering

Har barn det bra i store barnehager?

26. januar

kl. 08:30–

09:45

Åse-Berit Hoffart

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Lou Cathrin Norreen

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Eirik Solbø Lie

Kværnerdalen barnehage

Birgitte Jordahl

Kunnskapsdepartementet

Jon Rogstad

Fafo

Hedda Haakestad

Fafo

Beret Bråten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Har barn det bra i store barnehager?

26. januar

kl. 08:30–

09:45

Åse-Berit Hoffart

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Lou Cathrin Norreen

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Eirik Solbø Lie

Kværnerdalen barnehage

Birgitte Jordahl

Kunnskapsdepartementet

Jon Rogstad

Fafo

Hedda Haakestad

Fafo

Beret Bråten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Har barn det bra i store barnehager?

26. januar

kl. 08:30–

09:45

Åse-Berit Hoffart

Lou Cathrin Norreen

Eirik Solbø Lie

Birgitte Jordahl

Jon Rogstad

Hedda Haakestad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Har barn det bra i store barnehager?

26. januar

kl. 08:30–

09:45

Presentasjonen kan lastes ned fra seminarets nettside.

Stadig flere barn går i dag i barnehager med mer enn 100 plasser. Dette har skapt debatt: Klarer store enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål? Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv ikke avgjør kvaliteten.

Åse-Berit Hoffart

Lou Cathrin Norreen

Eirik Solbø Lie

Birgitte Jordahl

Jon Rogstad

Hedda Haakestad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Har barn det bra i store barnehager?

26. januar

kl. 08:30–

09:45

Åse-Berit Hoffart

Lou Cathrin Norreen

Eirik Solbø Lie

Birgitte Jordahl

Jon Rogstad

Hedda Haakestad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Har barn det bra i store barnehager?

26. januar

kl. 08:30–

09:45

Presentasjonen kan lastes ned fra seminarets nettside.

Stadig flere barn går i dag i barnehager med mer enn 100 plasser. Dette har skapt debatt: Klarer store enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål? Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv ikke avgjør kvaliteten.

Åse-Berit Hoffart

Lou Cathrin Norreen

Eirik Solbø Lie

Birgitte Jordahl

Jon Rogstad

Hedda Haakestad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Har barn det bra i store barnehager?

26. januar

kl. 08:30–

09:45

Åse-Berit Hoffart

Lou Cathrin Norreen

Eirik Solbø Lie

Birgitte Jordahl

Jon Rogstad

Hedda Haakestad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Har barn det bra i store barnehager?

26. januar

kl. 08:30–

09:45

Presentasjonen kan lastes ned fra seminarets nettside.

Stadig flere barn går i dag i barnehager med mer enn 100 plasser. Dette har skapt debatt: Klarer store enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål? Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv ikke avgjør kvaliteten.

Åse-Berit Hoffart

Lou Cathrin Norreen

Eirik Solbø Lie

Birgitte Jordahl

Jon Rogstad

Hedda Haakestad

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Har barn det bra i store barnehager?

I auditoriet i Annekset

26. januar

kl. 08:30–

09:45

26. januar

kl. 08:30–

09:45

Har barn det bra i store barnehager?

Fafo-frokost med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Har barn det bra i store barnehager?

Fafo-frokost med rapportlansering

Åse-Berit Hoffart

Lou Cathrin Norreen

Eirik Solbø Lie

Birgitte Jordahl

Jon Rogstad

Hedda Haakestad

Beret Bråten