Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva vet folk om pensjon?

torsdag 31. januar 2019

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Kunnskapsnivået om pensjon er lavt og vi vet lite om hvor arbeidstakere henter sin informasjon og hvilke aktive valg de gjør. Fafo har analysert hva arbeidsgivere og tillitsvalgte gjør for å spre informasjon om innskuddspensjon og AFP i private bedrifter. Denne nye rapporten kartlegger hva norske arbeidstakere vet, hvor de henter sin informasjon og hvordan de forholder seg til investeringsvalg i sine innskuddsordninger. Resultatene ble presentert på denne Fafo-frokosten.

Tidligere studier har vist at befolkningens kunnskap om pensjon generelt er lav, men at dette varierer mellom grupper blant annet etter alder og inntekt: Eldre har mer kunnskap om pensjon enn yngre, og de med høy inntekt kan mer enn de med lavere inntekt. ISF-forsker Anne Skevik Grødem innledet om tidligere studier om folks pensjonskunnskap.

Fafo har nå gjennomført tre surveyundersøkelser. Vi finner blant annet at ansatte i større grad blir informert i store bedrifter og hvis bedriften har tillitsvalgte. Samtidig varierer både hvor mye og hva slags informasjon som gis med kjennetegn ved tillitsvalgte, som f.eks. deres alder, kjønn og forbundstilknytning. Kjennetegn ved arbeidsplassen, som f.eks. bedriftsstørrelse, har betydning for pensjonsinteressen hos arbeidstakere. Fafo-forsker Ståle Østhus presenterte flere funn på seminaret.

 

 

Program

Velkommen ved Jon M. Hippe, Fafo

Om Finansmarkedsfondet, ved Gro Marthinsen, Finansmarkedsfondet

Kunnskapsstatus, hva sier tidligere studier om folks kunnskap om pensjon? ved Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning. Lysark (pdf)

Presentasjon av ny rapport ved Ståle Østhus, Fafo. Lysark (pdf)

Kommentar ved Dag Odnes, Fellesforbundet. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Jon M. Hippe, Fafo

Ny publikasjon

20699Fafo-rapporten "Kunnskap om pensjon. Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor" er forfattet av Ståle Østhus. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet. Les mer og last ned rapporten

Arbeidslivet.no om funnene: Mange ansatte vet null og niks om egen pensjonsordning

Arbeidslivet.no: Nær halvparten av lederne er tause om de ansattes pensjon

 

Temaside: Pensjon

pensjon 1Fafos forskning på pensjon og trygd inkluderer forskning på folketrygdens alderspensjon og uføretrygd, tjenestepensjoner i privat og offentlig sektor og den avtalefestede pensjonsordningen.

Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Pensjon