Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan kan arbeidsgiverne bidra til arbeidsinkludering?

onsdag 8. april 2015

kl. 10:30–11:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Nøkkelen til en høyere yrkesdeltakelse for utsatte grupper ligger hos arbeidsgiverne. I 2012 lanserte NHO prosjektet «Ringer i Vannet» for å motivere medlemsbedriftene til å bidra til økt inkludering i arbeidslivet. I en ny Fafo-rapport beskrives metoden som utgjør «Ringer i Vannet», og hva som skal til for at bedriftene kan rekruttere arbeidssøkere med relevant kompetanse.

Arbeidsgiverne må spille en aktiv rolle for å nå målet om økt yrkesdeltakelse for utsatte grupper utenfor arbeidslivet. I tillegg er det gitt politiske signaler om at arbeidslivet i større grad skal brukes som utprøvingsarena i arbeidsmarkedspolitikken. Hva skal til for å få næringslivet til å delta i inkluderingsarbeidet i større grad enn hva som har vært tilfellet til nå?

NHOs prosjekt «Ringer i Vannet», som staret i 2012, er en rekrutteringsstrategi som legger vekt på å redusere risikoen for medlemsbedriftene i dette arbeidet. Ved rekruttering av arbeidskraft fra attføringsbedriftene, tar «Ringer i Vannet» utgangspunkt i at arbeidsgivernes  kompetansebehov settes i sentrum, og målsettingen er mer bærekraftige ansettelsesforhold. Dette ser ut til å øke bedriftenes vilje til å drive et mer aktivt inkluderingsarbeid (delmål 2 i IA-avtalen).

På dette frokostseminaret presenteres rapporten «Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering», som er finansiert av NAV (FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd). Hvilke erfaringer er gjort i forbindelse med prosjektet? Hva bidrar til å sikre en god jobbmatch og mer varige ansettelsesforhold?

Program

Velkommen ved Arne Backer Grønningsæter, forskningsleder Fafo

Bakgrunn for NHO-initiativet Ringer i Vannet, ved prosjektleder Paal Haavorsen, NHO Service. Lysark (pdf)

Presentasjon av rapporten "Ringer i Vannet - NHOs bidrag til økt arbeidsinkludering", ved Fafo-forskerne Magne Bråthen og Lise Lien. Lysark (pdf)

Kommentarer ved
Karin Sjögren, Nordic Choice Hotels
Johan Martin Leikvoll, Attføringsbedriftene i NHO Service
Grete Crowo, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Paneldebatt og spørsmål og kommentar fra salen

Møteleder: Arne Backer Grønningsæter

Ny Fafo-publikasjon

Rapporten «Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering» er forfattet av Magne Bråthen og Lise Lien. Les mer, og last ned, rapporten her.

 

 

FARVE

 

 

Prosjektet er finansiert av FARVE - NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet. Navnet er en forkortelse for Forsøksmidler ARbeid og VElferd.