Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Hvordan kan arbeidsgiverne bidra til arbeidsinkludering?
Fafo-frokost med rapportlansering
Onsdag 8. april 2015, kl 08.30-09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Paal Haavorsen

Prosjektleder for Ringer i Vannet

Karin Sjögren

Grete Crowo

Fagpolitisk rådgiver på arbeid og levekår
Forsker
Fafo
Forsker/Pensjonist
Fafo

Nøkkelen til en høyere yrkesdeltakelse for utsatte grupper ligger hos arbeidsgiverne. I 2012 lanserte NHO prosjektet «Ringer i Vannet» for å motivere medlemsbedriftene til å bidra til økt inkludering i arbeidslivet. I en ny Fafo-rapport beskrives metoden som utgjør «Ringer i Vannet», og hva som skal til for at bedriftene kan rekruttere arbeidssøkere med relevant kompetanse.

Program

 

Velkommen ved Arne Backer Grønningsæter, forskningsleder Fafo

Bakgrunn for NHO-initiativet Ringer i Vannet, ved prosjektleder Paal Haavorsen, NHO Service. Lysark (pdf)

Presentasjon av rapporten "Ringer i Vannet - NHOs bidrag til økt arbeidsinkludering", ved Fafo-forskerne Magne Bråthen og Lise Lien. Lysark (pdf)

Kommentarer ved
Karin Sjögren, Nordic Choice Hotels
Johan Martin Leikvoll, Attføringsbedriftene i NHO Service
Grete Crowo, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Paneldebatt
og spørsmål og kommentar fra salen
______________

Møteleder
: Arne Backer Grønningsæter

 

 

Ny Fafo-publikasjon

Rapporten «Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering» er forfattet av Magne Bråthen og Lise Lien. Les mer, og last ned, rapporten her. 

 

Temaside

Økt yrkesdeltakelse for utsatte grupper utenfor arbeidslivet er også et av målene i IA-avtalen. Den første intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) ble undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet høsten 2001. Fafo har siden oppstarten fulgt dette arbeidet tett. Ved siden av enkelte overordnede evalueringer, har vi i en rekke rapporter utredet tema som utgjør avtalens kjerne. Les mer om forskningstemaet Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)

 

FARVE

Prosjektet er finansiert av FARVE - NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet. Navnet er en forkortelse for Forsøksmidler ARbeid og VElferd.

 

På programmet