Skip to main content

Fafo-webinar

Hvordan skape et trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø

torsdag 15. april 2021

kl. 12:00–13:00

Fafo presenterte funn fra en ny rapport hvor vi har evaluert ulike tiltak for å heve kompetansen om inkluderende læringsmiljøer. Fungerer eksisterende tiltak i praksis, og hva mener ansatte og ledere lokalt at de trenger mer kunnskap om? Hvordan sikre at de mange ulike tiltakene blir supplerende og ikke konkurrerende?

Det er bred enighet om nulltoleranse mot mobbing og krenkelser. Spørsmålet er hvordan inkluderende læringsmiljøer kan skapes. Kompetansen til de som jobber i skolen er opplagt viktig. Fafos nye studie viser at kvaliteten på kompetansetiltak er avgjørende, men at det lokale eierskapet er minst like viktig.

Det er ikke mangel på tiltak som er problemet, snarere å finne fram til tiltak som har de betingelsene som må til for faktisk å fremme lokal endring av praksis. Dette er temaet for rapporten og for dette webinaret hvor du fikk presentert Fafo-forskernes funn. Vi hadde invitert Utdanningsforbundet, en barne- og ungdomsarbeider og Oslo kommunes mobbeombud til en samtale om funnene, og avslutningsvis presenterte Utdanningsdirektoratet fremtidige tiltak.

Program

Velkomst og møteledelse: Terje Olsen, Fafo

Presentasjon av Fafo-rapporten:
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt, Jon Rogstad og Beret Bråten

Møteleder i samtale med:
Vanessa Riviere, barne- og ungdomsarbeider og baseleder ved Lusetjern aktivitetsskole
Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo kommune
Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet

Fremtidige kompetansetiltak: Reidun Antonsen, seniorrådgiver i avdeling for barnehage- og skolemiljø, Utdanningsdirektoratet. Presentasjon (pdf)

Ny publikasjon

20760«Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø. Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport» er forfattet av Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad. 

Dette er sluttrapporten på et treårig prosjekt hvor Fafo har evaluert tre ulike tiltak som tilbys av Utdanningsdirektoratet gjennom kompetansepakken Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Les sammendrag og last ned rapporten.

 

Kronikk

utdanningsnytt

Kronikken Fremming av inkluderende barnehage- og skolemiljø stod på trykk i magasinet Utdanning nr 2, 2021, og er forfattet av Jon Rogstad, NOVA, OsloMet, Mathilde Bjørnset, Fafo, Beret Bråten, Fafo/Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Univ. i Oslo og Marianne Takvam Kindt, Fafo.

 

Seniorrådgiver i avdeling for barnehage- og skolemiljø

Reidun Antonsen

Utdanningsdirektoratet
Politisk rådgiver

Jens Garbo

Utdanningsforbundet
Barne- og ungdomsarbeider / baseleder

Vanessa Riviere

Lusetjern aktivitetsskole