Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet
Fafo Østforum seminar
Onsdag 22. juni 2016, kl. 13-15
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Martin Ørvim

Underdirektør

Helge Eide

Områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati

Solveig Dahl

Underdirektør

Ingrid Finboe Svendsen

Direktør

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet? Riksrevisjonen kom med to rapporter om disse temaene 21. juni. På vårt seminar 22. juni kl 13-15 skal Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen legge fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet er invitert til å kommentere hver sin rapport.

Program

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, seniorforsker i Fafo

Innledning: Sosial dumping ved offentlige anskaffelser v/Martin Ørvim, underdirektør i Forvaltningsrevisjonsavdeling 2 i Riksrevisjonen

Kommentar v/Helge Eide, områdedirektør Interessepolitikk, KS

Pause

Innledning: Myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet v/Solveig Dahl, underdirektør i Forvaltningsrevisjonsavdeling 2 i Riksrevisjonen

Kommentar v/Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Line Eldring, Fafo

 

Nye rapporter fra Riksrevisjonen

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser: Stortinget har slått fast at det offentlige har et særlig ansvar for å forebygge og hindre sosial dumping ved egne anskaffelser. Gjennom anskaffelsesregelverket stilles det særskilte krav til offentlige oppdragsgivere som skal motvirke sosial dumping. Undersøkelsen ser blant annet på i hvilken grad statlige etater og kommuner etterlever dette regelverket.

Myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet: Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet og politiets etterforskning og påtale er sentrale virkemidler for å sikre at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven blir fulgt. Undersøkelsen omfatter Arbeidstilsynets og politiets innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet, samt tverretatlig samarbeid på området. Det er lagt særlig vekt på den delen av arbeidsmiljøkriminaliteten som gjelder sosial dumping.

Rapportene ble offentliggjort tirsdag 21. juni. Les pressemelding, og last ned rapportene (pdf) hos Riksrevisjonen

 

Se også Fafo Østforums temasider om

Offentlige anskaffelser

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

På programmet