Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Lederkrise – hvem vil og kan lede skolene i fremtiden?
Fafofrokost med rapportlansering
Torsdag 30. januar 2020, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Stig Johannessen

Forbundsleder

Jon Isebakke

Områdedirektør
Forsker i permisjon
Fafo

Fremtidens skole er avhengig av god ledelse, og det å rekruttere og beholde gode skoleledere er dermed en viktig samfunnsoppgave. Nå viser en ny Fafo-rapport at flere opplever det som utfordrende å rekruttere ledere til norske skoler. Hvorfor er det slik og hva kan gjøres?

På denne Fafofrokosten ble den nye rapporten Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann? presentert og kommentert.  

Rekruttering handler både om tilfang av søkere til nye stillinger og om gjennomstrømming. Fafo har derfor sett både på antall søkere til nye skolelederstillinger, og hvor mange som slutter – eventuelt ønsker å slutte – i jobben som skoleleder.

Forskerne har gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleeiere og skoleledere som er medlem av Skolelederforbundet, samt kvalitative caseundersøkelser i tre kommuner. Når det gjelder tilfang til skolelederstillinger, viser rapporten at skoleeiere opplever at det er få som søker. Kun 4 prosent av de spurte skoleeierne har opplevd å ha over ti søkere til en utlyst stilling.

Samtidig viser tall fra rapporten at mange skoleledere ser for seg å bli værende i stillingen ut yrkeskarrieren. Unge med kort ansiennitet er derimot i stor grad enten usikre eller ønsker ikke å forbli skoleledere så lenge. Dersom mange av de unge skolelederne bytter jobb parallelt med at de eldre skolelederne (som vi vet det er flest av) går av med pensjon, vil norsk skole stå i en utfordrende situasjon.

Høy arbeidsbelastning oppgis som den viktigste årsaken til at skoleledere enten er usikre eller ikke ønsker å bli værende i jobben. Flere opplever det som utfordrende at arbeidet preges av et krysspress mellom administrative og kortsiktige arbeidsoppgaver og langsiktig pedagogisk utvikling.

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Presentasjon av Fafo-rapporten ved Marianne Takvam Kindt, Fafo. Presentasjon (pdf)

Kommentarer ved

Stig Johannessen, Skolelederforbundet. Presentasjon (pdf)

Marianne Bye, Sentrum videregående skole, Innlandet fylkeskommune

Jon Isebakke, Oslo kommune

Panelsamtale 

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

 

Ny publikasjon

20734Den nye Fafo-rapporten Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann? Rekruttering av skoleledere i norsk skole er forfattet av Fafo-forskerne Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt. Les om rapporten, last ned gratis nettutgave (pdf).

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Skolelederforbundet.

 

 

Temasider

Under overskriften «Kompetanse» har vi samlet tre forskningstemaer: Fag- og yrkesopplæring, frafall fra utdanning, livslang læring. Les mer her