Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis
Fafo Østforum webinar
Torsdag 23. april 2020, kl. 14.00–14.45

   Se sendingen på Fafo-tv

Line Eldring

Avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling

Knut E. Sunde

Bransje- og industripolitisk direktør

Lise Antonsen Fjalestad

Fagkoordinator i NAV Kontaktsenter internasjonalt
Seniorforsker
Fafo

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er blant annet stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

Fellesforbundet har gjennomført en undersøkelse blant sine polske medlemmer. Den viser at mange har det vanskelig nå. Utenlandsk arbeidskraft er i en sårbar situasjon, både fordi de ofte har løs tilknytning til arbeidsplassen og fordi mange har problemer med å skaffe seg god nok informasjon.

Bygg og verft er viktige bransjer for arbeidsinnvandrere, hvor mange er innleide eller pendler mellom Norge og hjemlandet. Spørsmålet er også hvordan arbeidsgiverne ivaretar sårt tiltrengt arbeidskraft fra utlandet i denne situasjonen.

Program

Line Eldring, leder i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, presenterte resultatene fra undersøkelsen blant de polske medlemmene. Last ned presentasjonen (pdf)

Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, kommenterte. Sunde viste blant annet til en undersøkelse gjennomført av NHO: Korona-viruset: Status for og analyse av industrien 17. april (Norsk Industri, 17.04.20)

Lise Antonsen Fjalestad, fagkoordinator i NAV Kontaktsenter internasjonalt, kommenterte NAVs regelverk for dagpenger til utlandet.

Webinaret ble ledet av Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum.

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 81. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev – meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum