Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

onsdag 22. juni 2016

kl. 13:00–

15:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet? Riksrevisjonen kom med to rapporter om disse temaene 21. juni. På vårt seminar 22. juni kl 13-15 skal Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen legge fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet er invitert til å kommentere hver sin rapport.

Program

Velkommen og møteledelse ved Line Eldring, seniorforsker i Fafo

Innledning: Sosial dumping ved offentlige anskaffelser v/Martin Ørvim, underdirektør i Forvaltningsrevisjonsavdeling 2 i Riksrevisjonen

Kommentar v/Helge Eide, områdedirektør Interessepolitikk, KS

Pause

Innledning: Myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet v/Solveig Dahl, underdirektør i Forvaltningsrevisjonsavdeling 2 i Riksrevisjonen

Kommentar v/Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Line Eldring, Fafo

 

Nye rapporter fra Riksrevisjonen

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser: Stortinget har slått fast at det offentlige har et særlig ansvar for å forebygge og hindre sosial dumping ved egne anskaffelser. Gjennom anskaffelsesregelverket stilles det særskilte krav til offentlige oppdragsgivere som skal motvirke sosial dumping. Undersøkelsen ser blant annet på i hvilken grad statlige etater og kommuner etterlever dette regelverket.

Myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet: Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet og politiets etterforskning og påtale er sentrale virkemidler for å sikre at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven blir fulgt. Undersøkelsen omfatter Arbeidstilsynets og politiets innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet, samt tverretatlig samarbeid på området. Det er lagt særlig vekt på den delen av arbeidsmiljøkriminaliteten som gjelder sosial dumping.

Rapportene ble offentliggjort tirsdag 21. juni. Les pressemelding, og last ned rapportene (pdf) hos Riksrevisjonen

 

Se også Fafo Østforums temasider om

Offentlige anskaffelser

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Underdirektør

Solveig Dahl

Riksrevisjonen
Underdirektør

Martin Ørvim

Riksrevisjonen

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

22. juni

kl. 13:00–

15:00

Ingrid Finboe Svendsen

Arbeidstilsynet

Solveig Dahl

Riksrevisjonen

Helge Eide

KS

Martin Ørvim

Riksrevisjonen

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

22. juni

kl. 13:00–

15:00

Ingrid Finboe Svendsen

Arbeidstilsynet

Solveig Dahl

Riksrevisjonen

Helge Eide

KS

Martin Ørvim

Riksrevisjonen

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

22. juni

kl. 13:00–

15:00

Ingrid Finboe Svendsen

Solveig Dahl

Helge Eide

Martin Ørvim

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

22. juni

kl. 13:00–

15:00

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet? Riksrevisjonen kom med to rapporter om disse temaene 21. juni. På vårt seminar 22. juni kl 13-15 skal Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen legge fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet er invitert til å kommentere hver sin rapport.

Ingrid Finboe Svendsen

Solveig Dahl

Helge Eide

Martin Ørvim

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

22. juni

kl. 13:00–

15:00

Ingrid Finboe Svendsen

Solveig Dahl

Helge Eide

Martin Ørvim

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

22. juni

kl. 13:00–

15:00

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet? Riksrevisjonen kom med to rapporter om disse temaene 21. juni. På vårt seminar 22. juni kl 13-15 skal Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen legge fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet er invitert til å kommentere hver sin rapport.

Ingrid Finboe Svendsen

Solveig Dahl

Helge Eide

Martin Ørvim

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

22. juni

kl. 13:00–

15:00

Ingrid Finboe Svendsen

Solveig Dahl

Helge Eide

Martin Ørvim

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

22. juni

kl. 13:00–

15:00

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet? Riksrevisjonen kom med to rapporter om disse temaene 21. juni. På vårt seminar 22. juni kl 13-15 skal Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen legge fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet er invitert til å kommentere hver sin rapport.

Ingrid Finboe Svendsen

Solveig Dahl

Helge Eide

Martin Ørvim

Fafo Østforum seminar

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

I auditoriet i Annekset

22. juni

kl. 13:00–

15:00

22. juni

kl. 13:00–

15:00

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Fafo Østforum seminar
I auditoriet i annekset

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Fafo Østforum seminar

Ingrid Finboe Svendsen

Solveig Dahl

Helge Eide

Martin Ørvim