Skip to main content

Lang Fafofrokost i samarbeid med KS

Hvordan håndterer kommunene ansvaret for spesialistutdanningen i allmennmedisin?

tirsdag 17. januar 2023

kl. 08:30–10:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Siden 2019 har kommunene hatt ansvar for å tilrettelegge for allmennleger i spesialisering. Fafo har evaluert ulike modeller for organiseringen av utdanningen. På dette seminaret ble rapporten presentert og kommentert.

Den nye spesialistforskriften fra mars 2019 gir kommunene en ny rolle. De skal nå legge til rette for at fastleger og andre leger under spesialisering i allmennmedisin kan gjennomføre utdanningsløpet.

Fafo, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Agenda Kaupang har fulgt innføringen av nye ordninger for allmennleger i spesialisering (ALIS-ordninger) i et utvalg av kommuner fra 2019 til 2022.

Her har vi kartlagt hvordan kommunene løser de nye oppgavene, kostnader, erfaringer blant kommunenes helseledere og leger, og hvordan ALIS-ordningene påvirker rekruttering, stabilitet i stillinger og kommuneøkonomi.

Resultatene viser at oppgavene er svært krevende for mange av kommunene. Spesielt for de mindre kommunene har overgangen vært stor. Gjennomtrekk i stillingene har også vært høyere enn forventet.

Etter rundt tre år med drift har flere kommuner funnet hensiktsmessige måter å organisere dette arbeidet på. Likevel er det flere ubesvarte spørsmål knyttet til iverksettingen av ordningen.

Program

Velkommen ved Terje Olsen, forskningsleder, Fafo

Bakgrunn for prosjektet ved Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør, KS

Presentasjoner fra forskerne Last ned felles presentasjon (pdf)

Jon Helgheim Holte, forsker, Fafo, og postdoktor ved Universitetet i Oslo

Anette Fosse, leder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Tom E. Markussen, rådgiver, Agenda Kaupang

Birgit Abelsen, professor, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Kommentarer fra

Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær (Ap), Helse- og omsorgsdepartementet

Øyvind Stople Sivertsen, fastlege ved Bjølsen legesenter og styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin. Han sitter også i ALIS-utvalget til Allmennlegeforeningen (AF). Last ned presentasjon (pdf)

Gunn Marit Helgesen, styreleder, KS

Møteleder: Terje Olsen, Fafo

Ny publikasjon

20839Den nye rapporten «Spesialistutdanning i allmennmedisin. Nye roller og mer ansvar til kommunene» er forfattet av Jon Helgheim Holte, Birgitte Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen og Terje Olsen.

Last ned gratis nettversjon av rapporten.

Prosjektet Spesialistutdanning for leger i allmennmedisin er gjennomført av Fafo, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Agenda Kaupang. Oppdragsgiver er KS.

Arrangører

Seminaret ble arrangert av KS og Fafo.

ks fafo logo