Skip to main content

Fafo Østforum seminar

«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

tirsdag 8. oktober 2019

kl. 14:00–16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

De siste årene har det vært svært høy aktivitet innen norsk samferdsel, med en rekke investeringer i vei, jernbane og kollektivtiltak. Store anlegg har blitt bygget av entreprenører fra blant annet Spania, Italia og Kina. Noe av forklaringen er kombinasjonen av svak økonomisk utvikling og arbeidsledighet i flere europeiske land samtidig med rekordhøy aktivitet i Norge.

Kinesiske entreprenører lar seg også friste av anleggskontrakter i Norge. Landet har en storstilt internasjonal strategi for bygging av infrastruktur.

Utenlandske entreprenører kan påvirke arbeidstakernes vilkår i bransjen og ha betydning for kompetanseutviklingen framover. Et annet spørsmål er hvordan norske entreprenører takler en sterkere konkurranse fra utlandet.

Disse spørsmålene er tema for Fafo Østforums seminar 8. oktober.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder Fafo Østforum

Innledninger ved

Jonas Måøy, samfunnsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse (SØA). Presentasjon (pdf)
Henning Kristoffersen, Kina-kjenner
Nils Hæstad, leder av Anleggsutvalget i EBA. Presentasjon (pdf)
Anita Johansen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund
Torbjørn Amundsen, partner i KPMG Law Advokatfirma

Samtale mellom innlederne og spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 78. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev – meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum