Fafo-tv
Opptak fra 11. november, Fafo-frokost: Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

Hvordan står det til med engasjementet for – og kunnskapen om – FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte lærere, sykepleiere og forskere? Har profesjonene nok kunnskap om bærekraftsmålene og samarbeider de godt nok for å nå dem? En undersøkelse fra Fafo – på oppdrag fra Hovedorganisasjonen Unio – tyder på at profesjonene er på rett vei, men at det er et godt stykke igjen.