Fafo-tv
Opptak fra 11. oktober, Fafo Østforum seminar: Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

Nesten 40 prosent av virksomhetene i helse- og sosialsektoren sliter med å rekruttere. Også andre bransjer mangler folk. Samtidig har kvoten på 5000 kvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS – såkalte tredjeland – aldri blitt oppfylt. Hvordan kan Norge bli et mer attraktivt land for sårt tiltrengt arbeidskraft? På seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidsinnvandring fra tredjeland.