Fafo-tv
Opptak fra 13. januar, Fafo-seminar: Frivillighetens rolle i arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Frivillige organisasjoner er aktive i forebygging og støttetilbud til unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. To nye forskningsrapporter viser at frivillige kan fylle andre behov enn offentlige tjenester kan, men peker også på at arbeidet er krevende. Hva kan man forvente av frivilligheten på dette feltet?