Opptak fra 14. mars, Fafofrokost: Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv

14. mars 2023

Norsk arbeidsliv tar i bruk stadig nye digitale løsninger og teknologier. Digitaliseringen har en rekke fordeler både for virksomhetene og de ansatte.  Samtidig kan det føre til mer inngripende overvåkning og kontroll. På dette seminaret lanserte vi en rapport med nye tall om digitalisering, ansattes personvern og tillitsvalgtes medvirkning når ny digital teknologi innføres.