Fafo-tv
Opptak 15. mai: Fafo og UD inviterte til webinar med rapportlansering: Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

Verden har store ernæringsutfordringer. Allerede før koronaviruset spredde seg til en global krise, var 149 millioner barn under fem år veksthemmet, 49 millioner avmagret, og millioner av mennesker sultet. Samtidig vet vi at en humanitær krise ofte utløser en høy forekomst av akutt underernæring. Hvordan skal vi løse mat- og ernæringssikkerheten i denne krisesituasjonen? Det var temaet på dette webinaret, hvor vi lanserte en ny Fafo-rapport om ernæring i norsk bistand.