Fafo-tv
15. oktober, forskerseminar: Supported Employment – hva nå?

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og Fafo inviterer til forskerseminar og debatt.

Omfanget av Supported Employment for å få flere i arbeid har hatt en betydelig økning i Norge de siste årene. Ikke minst gjennom at NAV har etablert både Supported Employment og Indivudual Placement and Support (IPS) som oppfølgingsmetodikk og ansetter egne jobbspesialister.

Direktesendingen starter kl. 13.00.

Målgruppen er forskere, men sendingen er tilgjengelig for alle. Det er kun de påmeldte får i ettertid tilsendt lenker til presentasjonene. Seere kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.