Skip to main content

Opptak fra 16. februar, Fafofrokost med rapportlansering: EØS-midlene – hva har Norge oppnådd?

16. februar 2023

Siden inngåelsen av EØS-avtalen med EU i 1994 har Norge brukt over 60 milliarder kroner til sosial og økonomisk utjevning i Europa og til å styrke forholdet til mottakerlandene. Hva er resultatene? Hva har Norge fått ut av samarbeidet med mottakerlandene? Fafo har oppsummert kunnskap om den norske støtten i perioden 2004–2021. På dette seminaret, som vi arrangerte i samarbeid med Utenriksdepartementet, lanserte vi den nye rapporten.